• 1994-03 Ligurischische Landschaft, Acryl, Kreide a. Leinwand, 100 x 110 cm 1994
  • 2007-12 Das Ding an sich Acryl a. Leinwand 80 x 70 cm
  • 2011-07. o.T. a. Leinwand 100 x 70 cm
  • 2011-08  o.T. Oel auf Leinwand 100 x 70 cm
  • 2011-09 o.T. Oel a. Leinwand 100 x 70 cm
  • R-2011-09 o.T. Oel a. Leinwand 100 x 70 cm
  • R-2011-09 o.T. Oel a. Leinwand 65 x 70 cm
  • R-2011-09 o.T. Oel a.Leinwand 100 x 130 cm