• 1994-07 Fluchtwege 6, Leinwand, Pigment a. Holz, 90 x 100 1994
  • 1994-11.Fluchtwege Mischtechnik a. Holz 90 x 100 Druck Postkarte 2008
  • 1994-14 Fluchtwege 4, Leinwand, Linoldrucke, 70 x 110 cm 1994
  • 1994-15 Fluchtwege 3, Leinwand, Pigment a. Holz, 110 x 110 cm 1994
  • 1996-11 o.T. angebrannte Leinwand a. Holz 50 x 55 cm 1996
  • 1996-12 Fluchtwege 1 Leinwand, Pigment a. Holz 160 x 110 1996